Obtenir Adobe Flash Player

Dalailamas, dzives macibas

1 juin 2013  |  Traductions

Préceptesdevie-lettonien 2

Dehumanizētās sabiedrîbas apmulsināti, daudzi cilvēki pievērsusies budismam. Ļoti drîz viŋi atrod savu skolotāju – Dalailamu – cilvēku, kuru godā visa pasaulē, kurs runā visiem saprotamā valodā un skaidros vārdos sludina iekšējā mîera sapratni. Dalailamas dzïves mâcibas uzrunā katru un sniedz vērtîgāko no dāvanām: brīvību uzzināt un izvēlēties. Bernārs Boduēns

 Lidzcietiba, atmoda, mīlestiba, nāve un pārdzimšana, meditācija, miers, laime – pamācîbas, kas apkopotas šajā grāmatā, ir Dalailamas garīgā vēstījuma kopsavilkums. Smeltas no viŋa rakstiem un publiskajām runām, tās pārsteidz ar savu dziji mūsdienīgo un vienlaikus pārlaicīgo raksturu.

Dalailama vēršas pie visiem labas grïbas cilvēkiem, sludmot iecietības, brālības un solidaritātes universālās vērtības. Ši grāmata būs nenovērtējams pavadonis, kas palīdzēs saglabāt patiesu dvēseles mieru.

 

Zvaigzne, 2010 – ISBN 978-9934-0-0910-5